Prohlášení o ochraně údajů

Jste na webové stránce společnosti AXIS UNION s.r.o., www.axisunion.cz. Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá, proto bychom Vás rádi informovali v následujícím textu o tom, které údaje z Vaší návštěvy našeho webu budou použity a k jakým účelům.

1. Zodpovědnost

Správce dle definice Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) dále jen GDPR, platný na území členských států Evropské unie je:

AXIS UNION s.r.o.

Elišky Krásnohorské 4555

43003 Chomutov

IČO - 27320456 DIČ - CZ27320456

info@axisunion.cz

Tel.: +420 776 441 210

2. Kontakt pověřenec pro ochranu osbních údajů (Data Protection Officer - DPO)

AXIS UNION s.r.o.

Elišky Krásnohorské 4555

43003 Chomutov

E-mail: info@axisunion.cz

Prohlášení o ochraně údajů

Jste na webové stránce společnosti AXIS UNION s.r.o., www.axisunion.cz. Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá, proto bychom Vás rádi informovali v následujícím textu o tom, které údaje z Vaší návštěvy našeho webu budou použity a k jakým účelům.

1. Zodpovědnost

Správce dle definice Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation) dále jen GDPR, platný na území členských států Evropské unie je:

AXIS UNION s.r.o.

Elišky Krásnohorské 4555

43003 Chomutov

Tel.: +420 776 441 210

E-mail: info@axisunion.cz

2. Kontakt pověřenec pro ochranu osbních údajů (Data Protection Officer - DPO)

AXIS UNION s.r.o.

Elišky Krásnohorské 4555

43003 Chomutov

Tel.: +420 776 441 210

E-mail: info@axisunion.cz

3. Zpracování údajů

3.1 Obecné informace

Osobní údaje jsou všechny údaje, které Vás mohou identifikovat osobně jako například jméno, adresa, e-mailová adresa a online uživatelské jméno. Osobní údaje našich uživatelů jsou použity

1. k vykonávání našich služeb

2. zajištění zprostředkování technické podpory

Pokud není uvedeno jinak v následujícím textu, obecně nejsou žádné osobní údaje sbírány, zpracovány nebo užívány v souvislosti s použitím této webové stránky

3.2 Uložení přístupových údajů, vytvoření souborů s historií přístupu

Kdykoliv uživatel otevře záložku na webových stránkách nebo kdykoliv manipuluje se souborem, přístupové informace o této proceduře jsou zaznamenány do souboru a uloženy. Uložené informace jsou standardní protokoly. Každý datový záznam se skládá z následujících informací

  • Datum/čas požadavku
  • Stránka, ze které byl vyžadován soubor
  • Stránky, které byly vyvolány uživatelským systémem
  • Vyvolané jméno souboru
  • Přenesený objem dat
  • Stav přístupu (přenesené soubory, soubor nenalezen)
  • Popis operačního systému a webového prohlížeče, IP adresa klienta a uživatelské jméno (login data) oprávněných uživatelů

Tyto údaje jsou použity k zaslání obsahu webových stránek, k zajištění funkčnosti systémů našich informačních technologií a k optimalizaci naši webové prezentace. Údaje mohou být použity v anonymní podobě pro statistické účely (viz. níže) stejně jako pro účely bezpečnosti dat, zejména pro analýzu chyb a prevenci pokusů o zneužití (čl. 6 (1f) GDPR). Četnost přístupů není využita pro vytvoření individuálních uživatelských profilů ani zprostředkována třetím stranám a je smazána nejpozději po 90 dnech.

3.3 Použití IP adresy

Pokaždé, když je zobrazena naše úvodní stránka, axisunion použije IP adresu klienta k určení země ze které je přístup vykonán, k přesměrování požadavku na specifickou úvodní stranu axisunion podle příslušné země. Tyto údaje nejsou jinak využívány s výjimkou uložení údajů a vytvoření protokolů podle odstavce 3.2

3.4 Kontaktní formulář

V případě, že je možnost vložit osobní nebo firemní údaje na této webové stránce, informace je vždy vložena dobrovolně. Informace požadované pro vykonání požadované operace jsou označené hvězdičkou (*). Když nám zašlete osobní nebo firemní informace pomocí kontaktního formuláře, použijeme je pouze pro daný požadovaný účel. V tomto případě Váš souhlas následuje právní základ (čl. 6 (1a) GDPR). Datové přenosy jsou šifrované pomocí SSL nebo TLS technologie k zajištění prevence neautorizovaného přístupu třetích stran k Vašim údajům.

3.5 Portál pro dodavatele

Vložíte-li Vaše příjmení, jméno a další obchodní údaje pro získání přístupu do dodavatelského portálu, umožní Vám to přístup ke službám pro naše dodavatele. Údaje jsou uloženy po dobu trvání registrace, pro účely vykonávání smluvního vztahu a zákonných povinností. Právní základ je dle čl. 6 (1 a a b) GDPR. Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. V tomto případě bude následně zrušen Váš přístup a vymazán po uplynutí zákonné povinnosti uchování dat.

3.6 Funkce chatu

V případě že používáte chat pro kontakt se zákaznickým oddělením, dochází k výměně různých informací (čl. 6 (1a) GDPR). Tyto informace zahrnují Help funkci webové stránky vyvolanou Vámi a verzi Vašeho prohlížeče a operačního systému. Platforma chatu pravidelně přepíná stavovou informaci ohledně možnosti využívání této služby. Na základě těchto informací je tlačítko chatu na webové stránce aktivní nebo neaktivní. Informace o délce komunikace ukládáme pouze po dobu 7 dnů. Obsah hovoru není uložen. Přenesená data jsou šifrována pomocí SSL nebo TSL technologie k zajištění prevence neautorizovaného přístupu třetích stran k Vašim údajům.

3.7 Newsletter - novinky

Na našich webových stránkách máte možnost se přihlásit k odběru novinek. Pro aktivování této služby jste vyzváni k vyplnění Vaší e-mailové adresy, na kterou budou novinky zasílány. Když ji vložíte do vstupní obrazovky, zaznamenáme Vaše (firemní) jméno pro adresování novinek osobně pro Vás. Vložením e-mailové adresy souhlasíte s tím, že můžeme použít údaje pro účely zasílání novinek. Právní základ pro toto zpracování je dle čů 6 (1a) GDPR. Vaše e-mailová adresa nebude použita pro žádné další účely, zejména pak vylučujeme poskytnutí třetím stranám.

Váš odběr a souhlas může být zrušen kdykoliv. Když chcete odběr zrušit, použijte prosím tlačítko v zaslaných novinkách. Vaše e-mailová adresa bude následně smazána z našeho systému.

3.8 Webshop - internetový obchod

V případě, že chcete umístit objednávku prostřednictvím webového shopu (nákupní košík), potřebujeme Vaše osobní údaje k realizaci Vaší objednávky. Hvězdička (*) označuje povinné informace nutné k vykonání smlouvy, další údaje jsou dobrovolné. K vytvoření objednávky je vždy vyžadováno vyplnění specifického zákaznického čísla, které je Vám přiděleno. Vámi poskytnuté údaje zpracujeme k vyřízení Vaší objednávky. Pro dokončení můžeme poskytnout Vaše platební údaje naší bance. Právní základ je dle čl. 6 (1 1 souvětí b) GDPR.

Údaje také můžeme využít pro informaci o dalších zajímavých produktech v naší nabídce, nebo k zaslání e-mailu obsahujícího technické informace. Právní základ je dle čl 6 (1 1souvětí f) GDPR.

Obchodní a daňová ustanovení nám ukládají schraňovat Vaši adresu, platbu a detaily objednávky po dobu 10 let. Nicméně, náš limit pro zpracování údajů jsou 3 roky, to znamená, že Vaše údaje poté budou uloženy pouze pro účely vyžadované zákonem.

Přenesená data k objednávce jsou šifrována pomocí SSL nebo TSL technologie k zajištění prevence neautorizovaného přístupu třetích stran k Vašim údajům.

3.9 Použití aplikací (App)

V případě použití aplikace, naše servery dočasně ukládají IP adresu Vašeho zařízení a další technické charakteristiky, jako požadovaný obsah (čl. 6 (1 b) GDPR). AXIS UNION nebude používat jiná další data. Naše aplikace Vám umožní použití různých funkcí poskytnutých třetími stranami (jako např. Apple, Google), a použitými "správci" zpracování údajů. Prosím konzultujte s příslušným dodavatelem operačního systému detaily funkčností a jak zapnout / vypnout jejich použití.

3.10 Integrace služeb třetích stran

Na našich webových stránkách jsou integrovány videa YouTube. Videa jsou uložena na www.YouTube.com a mohou být přehrána přímo pomocí našeho webu. Všechna jsou integrovaná v "režimu rozšířené ochrany dat", což znamená, že YouTube nepřijímá žádné údaje o Vás jako uživateli, v případě, že video nepřehrajete. Údaje popsané v čl. 3.3 budou pouze přeneseny v případě, že video spustíte. Nemáme žádnou kontrolu nad tímto přenosem dat.

Na našich webových stránkách jsou také integrovány Google Maps - službu poskytnutou Google LLC - na naše stránky. ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako poskytovatel třetí strany. Když navštívíte web, poskytovatel třetí strany obdrží informaci, že jste obdržel požadované stránky z našeho webu. Dále, údaje popsané v bodě 3.3 této zprávy budou přeneseny. Toto nastane bez ohledu na to, zda jste přihlášen(a) pod uživatelským účtem ke službě poskytovatele třetí strany nebo ne. Když se přihlásíte k uživatelskému účtu poskytovatele, tyto údaje budou spojeny s Vaším profilem. Když si nepřejete, aby si poskytovatel vytvořil vazbu s profilem, je nutné se odhlásit před aktivací tlačítka. Google uchovává údaje pro příslušný uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro odpovídající vzhled webových stránek. Tento způsob analýzy je zvláště vykonáván (nejenom pro přihlášené uživatele) pro účely reklamy a pro informování uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na našich stránkách. Máte právo nesouhlasit s nastavením uživatelského profilu. V každém případě je veškeré nastavení v kompetenci Google. Právní základ tohoto zpracování je dle čl. 6 (1f) GDPR.

Další informace o účelu rozsahu sbíraných a zpracovaných údajů poskytovatelem můžete nalézt v Google ochraně soukromí (Google Privacy Police): https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz. Tento link také obsahuje další informace o Vašich právech a možnostech nastavení, které Vám umožní ochranu soukromí. Za nastavení ochrany privátních dat poskytovatelů Google, Youtube, apod. neneseme žádnou odpovědnost.

3.11 Cookies

Cookies jsou ukládány do Vašeho počítače, když používáte naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory uložené na Vašem hard disku Vaším prohlížečem, k tomu aby Vám byly zobrazeny specifické informace na webové stránce jejich pomocí (v tomto případě na naší webové stránce). Cookies nemůžou spouštět aplikace nebo přenášet viry do Vašeho počítače. Jejich úloha je udělat obecnou formu online prezentace více uživatelsky přívětivou a efektivní. Právní základ dle čl. 6 (1 f) GDPR.

a) Naše webové stránky obsahují tyto typy cookies, jejich rozsah a funkce jsou popsány níže:

  • dočasné cookies (viz. b)
  • trvalé cookies (viz. c)

b) Dočasné cookies jsou automaticky smazány po zavření Vašeho prohlížeče. Jde zejména o "session" cookies. Ty ukládají tzv. session ID, které zohledňují požadavky Vašeho prohlížeče během komunikace. To pomáhá identifikovat Váš počítač, když se vrátíte na webovou stránku. "Session" cookies jsou vymazány po odhlášení z účtu nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po definovaném čase, který je závislý na vlastní cookie. Sami také můžete vymazat všechny cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

d) Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal cookies třetích stran nebo všechny cookies. V případě, že cookies zakážete nemusíte ale mít přístup ke všem službám, které stránky nabízí.

e) V případě, že máte u nás zřízený účet, použijeme cookies, které nám pomůžou k Vaší identifikaci během komunikace. Jinak se budete muset přihlašovat při každé další návštěvě našich stránek.

f) Flash cookies nejsou ukládány Vašim prohlížečem, ale flash zásuvným prvkem (plug-in). Také používáme HTML5 úložné objekty, které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení. Tyto objekty šetří potřebná data nezávisle na prohlížeči a nemají automatickou dobu odstranění. Jestliže si nepřejete využívat flash cookies, musíte si nainstalovat vhodný doplněk jako např. "Better Privacy" pro Mozillu Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe Flash Killer Cookie pro Google Chrome. Použití úložných objektů HTNL5 lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Také doporučujeme pravidelně mazat manuálně cookies a historii prohlížeče.

V případě, že chcete zabránit použití cookies, můžete si nastavit Váš prohlížeč tak, aby je blokoval. Konzultujte prosím s dodavatelem Vašeho prohlížeče případné detaily nastavení.

3.12 Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytnutou Google LLC. ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá cookies, textové soubory umístěné na Vašem počítači, k tomu aby pomohl analyzovat, jak je používána webová stránka. Informace o Vašem použití webu, generuje cookie, která je poté přenesena na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uložena. Tato webová stránka využívá Google Analytics s příponou "gat._anonymizeIp();" pro zajištění anonymní získání IP adresy ("IP masking"). V případě zapnuté anonymizace IP adresy na stránce, bude Vaše IP adresa ořezána Googlem v členském státě Evropské unie nebo v jakémkoliv jiném státě, který je členem Evropského ekonomického prostoru. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa zaslaná celá na server Google do Spojených státu a ořezána tam. Google používá tyto informace naším jménem k vyhodnocení využití našich stránek, vytváření reportů o aktivitě na stránkách a poskytuje provozovateli stránek další služby související s využitím stránek a internetu. Google nespojuje Vaši IP adresu (zaslanou Vaším prohlížečem a přenesenou přes Google Analytics) s žádnými dalšími daty, které má k dispozici. Právní základ pro toto zpracování osobních údaje je dle čl. 6 (1f) GDPR.

Ve Vašem prohlížeči můžete zakázat použití ukládání cookies pomocí patřičného nastavení, je ovšem možné, že nebudete moci využít plnou funkčnost této webové stránky. Také můžete zabránit získání dat pomocí cookie (včetně IP adresy) Googlem a zpracování dat Googlem prostřednictvím staženého a instalovaného zásuvného prvku dostupného na tomto odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Můžete zabránit získání Google Analytics kliknutím na následující link. Tím bude vytvořena cookie pro ukončení sběru, která zabrání další budoucí získávání dat během Vaší návštěvy webových stránek. Další informace ohledně podmínek použití a ochrany dat můžete nalézt na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/.

3.13 Mouseflow

Tato stránka používá Mouseflow, analytický nástroj poskytnutý Mouseflow ApS, (Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark), k zaznamenání náhodně vybraných jednotlivých návštěv (pouze s anonymní IP adresou). Ten generuje záznam o pohybech a kliknutích myši, s účelem zaznamenání náhodné návštěvy webové stránky a využitím těchto informací k vylepšení webové stránky. Tato informace nemůže být spojena s konkrétní osobou a není dostupná pro nikoho dalšího. V případě, že chcete zakázat zaznamenávání těchto informací, uděláte to pro všechny stránky používající Mouseflow kliknutím na tento odkaz: https://mouseflow.de/opt-out.

3.14 Zásuvné prvky (Plug-ins) sociálních médií

Použití zásuvných modulů pro sociální média v sekci O společnosti Häfele > Sociální média

V případě, že navštívíte sekci webových stránek O společnosti AXIS UNION > Sociální média využíváme zásuvné moduly (plug-in) a mikro-boggové služby společností Facebook a Twitter (Poskytovatelé). Facebook is provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Twitter je provozován společností Twitter Inc., 355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Přehled zásuvných modulů a jejich využití najdete na následujících odkazech: https://developers.facebook.com/docs/plugins a https://twitter.com/about/resources/buttons.

V případě, že navštívíte sekci webových stránek O společnosti Häfele > Sociální média Váš prohlížeč provede automatické spojení se servery Facebook nebo Twitter. Obsah zásuvných modulů je zaslán automaticky na Váš prohlížeč daným poskytovatelem a je zakomponován ve webové stránce. Zabudováním modulů do stránky poskytovatel získává informace, že Váš prohlížeč vyvolal spojení z naší webové stránky ačkoliv nemáte vytvořený profil na příslušné sociální síti nebo nejste přihlášeni. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je zaslána přímo na server příslušného poskytovatele v USA Vaším prohlížečem a je tam uložena.

Jestliže jste přihlášeni na Facebook nebo Twitter, poskytovatel může návštěvu naší stránky přiřadit Vašemu profilu na příslušné sociální síti. Jestliže interaktivně pracujete se zásuvými moduly, jako. Např. tlačítko "Like" nebo "+1" jsou příslušné informace rovněž zaslány a uloženy přímo na serveru poskytovatele. Tato informace je zároveň zobrazena a publikována u Vašeho profilu na sociální síti. Důvod a obsah získaných dat a další zpracování poskytovatelem, práva uživatelů a nastavení Vaší ochrany najdete v příslušné sekci určené ochraně dat daného poskytovatele.

4. Poskytnutí údajů třetím stranám

Vaše data posíláme smluvním zpracovatelům, což jsou to firmy, které jsme pověřili zpracováním dat v rámci zákonem definovaných parametrech, čl. 28 GDPR (poskytovatelé služeb, smluvní partneři). V tomto případě, AXIS UNION zůstává zodpovědné za ochranu údajů (jsme správce dat). Máme implementována právní, technická a organizační opatření jako doplněk ke standardní pravidelné kontrole k zajištění toho, že zpracovatelé budou jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Naše zpracovatele získáváme zejména z těchto odvětví: IT, obchod, marketing, finance, consulting, zákaznické služby, HR, logistika, tisk.

Vaše údaje rovněž poskytujeme našim partnerům, kteří Vám poskytují služby na vlastní zodpovědnost (zejména naši dodavatelé, popř. přepravní firmy). Jsou to případy, kdy požadujete dodání služeb od těchto partnerů, nebo když poskytnete souhlas k zapojení partnera nebo když zapojíme partnera v situaci, kdy nám to umožňuje zákon, jako vykonání smluvního vztahu, v souladu podle čl. 6 (1 f) GDPR.

Osobní údaje jsou předávány uvnitř skupiny AXIS UNION k interním administrativním účelům v souvislosti s centralizovaným zákaznickým servisem a zpracováním objednávek. Právní základ je dle čl. 6 (1 f) GDPR. AXIS UNION vydalo interní předpisy zavazující dceřiné firmy k implementaci technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

Závěrem, ve specifických případech máme právní povinnost poskytnout na vyžádání určité údaje veřejným úřadům.

5. Délka uchování

Pokud není uvedeno jinak v tomto Prohlášení, osobní údaje budou vymazány hned po splnění svého specifického účelu, pokud není vyžadováno jejich uchování. Údaje jsou pravidelně vymazány po uplynutí doby uchování, v případě že nejsou potřeba k založení nebo plnění smluvního vztahu a nejsou zde žádné další právní základy pro zpracování údajů.

6. Bezpečnost zpracování údajů

Udržujeme aktualizované technické a organizační prostředky pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, obzvláště pro ochranu dat při jejich přenosu a zamezení jejich zneužití neautorizovanými třetími stranami. Tato opatření jsou upravena v souladu s nejmodernějšími technologiemi, potřebou ochrany osobních údajů a možných rizik Vašich práv a svobod. Obecně řečeno, Vaše data budou zpracována v Německu a v jiných evropských zemích. V případě, že ve výjimečných případech budou Vaše data zpracována v jiných zemích než zemích evropské unie (tzn. ve třetích zemích), to se stane pouze do míry Vašeho souhlasu nebo v případě, že potřebujeme doručit Vámi objednanou službu nebo když je to vyžadováno zákonem (čl. 49 GDPR). Kromě toho, Vaše údaje budou zpracovány ve třetích zemích pouze tehdy, pokud existují určitá opatření, která zajistí existenci přiměřené úrovně ochrany údajů (např. Rozhodnutí o přiměřenosti přijaté komisí EU nebo "příslušné záruky" , čl. 44 a násl. GDPR).

7. Práva subjektu údajů

Máte právo:

a) požadovat informace týkající se kategorií zpracovávaných údajů, účelu zpracování, příjemců údajů, předpokládané doby uložení dat (čl. 15 GDPR);

b) vyžadovat opravu nebo úpravu nesprávných nebo neúplných dat (čl. 16 GDPR);

c) odvolat Váš souhlas kdykoliv, s účinností do budoucna (čl. 7 (3) GDPR);

d) vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace (čl. 21 (1) GDPR);

e) v určitých případech definovaných v čl. 17 GDPR, vyžadovat vymazání údajů - zejména pokud osobní údaje již nejsou pro zamýšlený účel nezbytné, nebo pokud jsou zpracovány protiprávně, nebo pokud odvoláte svůj souhlas podle výše uvedeného odstavce (c), nebo pokud jste uvedli svoji námitku v souladu s písmenem d) výše;

f) za určitých podmínek požadovat omezení zpracování údajů, pokud není jejich vymazání možné nebo pokud je spor o jejich vymazání (čl. 18 GDPR);

g) na přenositelnost dat, tj. máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v univerzálním běžně čitelném strojovém kódu jako např. csv a v případech, kde to je opodstatněné je předat ostatním (čl. 20 GDPR);

8. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s odpovídajícími změnami zákona nebo služeb, které poskytujeme. Starší verze zůstanou přístupné.

9. Informace o ochraně údajů uchazečů

AXIS UNION shledává ochranu Vašich dat jako velmi důležitou. V případě, že nám poskytnete vyplněné dotazníky a Vaše osobní data, souhlasíte, že tyto informace se můžou sbírat, archivovat a použít jako část přijímacího řízení. Právní základ zpracování údaje je dle čl. 6 (1) b) GDPR.

Práva nositele údajů

V souladu s GDPR a FDPA máte nárok být informován, vyžadovat opravu, smazaní a omezovat zpracování Vašich údajů a jejich přenos. Jestliže si přejete uplatnit Vaše nároky, kontaktujte prosím našeho pověřence údajů.

Vaše data budou vymazána nejpozději do 12 měsíců nebo v případě přijetí uchazeče budou předána personálnímu oddělení AXIS UNION. Právní základ dle čl. 6 (1) b) GDPR. V případě, že by Vaše údaje měly zůstat v naší databázi nebo by měly být předány uvnitř skupiny AXIS UNION, bude nutný Váš zvláštní souhlas.

Chomutov 1.12.2020